Działalność Tow. Budowy Osiedli, S. A. w Gdyni / W. Lubarski // Przegląd Budowlany. – 1933, z. 3 [numer specjalny], s. 102-107. – Il., wykr.

Działalność Tow. Budowy Osiedli S.A. w Gdyni

Działalność Tow. Budowy Osiedli, S. A. w Gdyni

Działalność Tow. Budowy Osiedli, S. A. w Gdyni

Działalność Tow. Budowy Osiedli, S. A. w Gdyni

Działalność Tow. Budowy Osiedli, S. A. w Gdyni

Działalność Tow. Budowy Osiedli, S. A. w Gdyni