“Wspólnota Interesów” w Gdyni / Bohdan Huras // Rocznik Gdyński. – 1984, nr 5, s. [134]-141. – Il., map.

"Wspólnota Interesów" w Gdyni