Gdyńska biała flota 1926-1939 (1) / Jerzy Miciński // Rocznik Gdyński. – 1984, nr 5, s. [111]-133. – Il.

Gdyńska biała flota 1926-1939 (1)