[Wybory w Gdyni] // Słowo Pomorskie. – 1933

[Wybory w Gdyni] l