Wybrane przykłady gdyńskich powojennych lokali gastronomicznych drugiej i trzeciej kategorii / Michał Miegoń // Rocznik Gdyński. – 2017, nr 29, s. 133-144.- Il.

Wybrane przykłady gdyńskich powojennych lokali gastronomiccznych drugiej i trWybrane przykłady gdyńskich powojennych lokali gastronomicznych drugiej i trzeciej kategoriizeciej katgorii