Wypadek przy pracy // Głos Robotnika. – 1938, nr 3, s. 9