Wystawa Higieniczna // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 7, s. 14 [Wystawa Higieniczna z działami: przeciwgruźliczym, przeciwalkoholowym, przeciw wenerycznym i eugenicznym zorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ubezpieczalnie Społeczną w Gdyni]

Wystawa Higieniczna