Proletarij w Gdyni

Pierwsza wizyta statku sowietskiego

Pierwszy statek sowiecki pod nazwą „Proletarij” przybył do Gdyni z Leningradu, przywożąc łom żelazny w ilości 900 ton, dla hut górnośląskich Statkiem dowodzi kpi, Pansilo, który ma pod sobą dość liczną załogę, złożoną z 28 ludzi. W śród marynarzy jest kobieta, nazwiskiem Chlabowicz, pełniąca rolę radjotelegrafistki. Przybycie do Gdyni pierwszego od czasu istnienia portu, statku sowieckiego, wywołało w Gdyni duże zainteresowanie.

Źródło: “Nowy Dziennik” 1931, nr 338.

Galeria