Wywrócona fura siana przygniotła furmana // Gazeta Gdańska. -1 939, nr 42, s. 6

Wywrócona fura siana przygniotła furmana // Gazeta Gdańska. -1 939, nr 42, s. 6