Zamiast sprostowania // Dziennik Bydgoski. – 1935, nr 1, s. 10