Zamorski ruch pasażerów w porcie gdyńskim za rok 1936 // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 2, s. 12. – Tab.