Ruch budowlany w Gdyni w IV kwartale 1936 roku // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 2, s. 13-14