Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego w grudniu 1933 r. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 1/2, s. 15-17

Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego w grudniu 1933 r.