Działalność polskiej floty handlowej w r. 1933 / J. Kunert // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1934, nr 1/2, s. 11-14

Działalność polskiej floty handlowej w r. 1933