Stan rynku frachtowego w miesiącu grudniu 1933 r. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 1/2, s. 17

Stan rynku frachtowego w miesiącu grudniu 1933 r.