Zanim powstało miasto: zarys dziejów Gdyni i jej dzielnic od XIII do XX wieku // Rembalski Tomasz. – Gdynia : Muzeum Miasta Gdyni, 2005. – 60 s.

Zanim powstało miasto :zarys dziejów Gdyni i jej dzielnic od XIII do XX wieku // Rembalski, Tomasz (1971- ). Gdynia : Muzeum Miasta Gdyni, 2005. - 60 s.