Zarząd Placówki Związku Powstańców i Wojaków O.K. VII w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 153, s. 10

Zarząd Placówki Zwiazku Powstańców i Wojaków O.K. VII w Gdyni