Port Gdyński w 1938 roku / Stanisław Łęgowski // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 5-7. – Il.

Port Gdyński w 1938 roku / Stanisław Łęgowski // Wiadomości Portowe. - 1939, nr  1/2, s. 5-7. - Il.