[Zebranie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych instytucyj finansowych … i t. p.] // Polska na Morzu. – 1934, nr 3, s. 16

[Zebranie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych instytucyj finansowych ... i t. p.] // Polska na Morzu. - 1934, nr 3, s. 16