Zebranie Rady Portowej // Wiadomości Portowe. – 1939, z. 1/2, s. 19

Zebranie Rady Portowej // Wiadomości Portowe. - 1939, z. 1/2, s. 19