Nowi rzeczoznawcy towarowi w Gdyni // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 19

Nowi rzeczoznawcy towarowi w Gdyni // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 19