Zlodzenie Morza Bałtyckiego w latach 2000-2018 – Nautologia 2019

zlodzenie-baltyku-w-latach-2000-2018

Zjawisko zlodzenia powstające w akwenie Morza Bałtyckiego w latach 2000-2018.

Zlodzenie Morza Bałtyckiego w latach 2000-2018 / Czesław Dyrcz // Nautologia. – 2019, nr 156, s. 11-16. -Il.,map.

Nautologia
Nautologia
Nautologia
Nautologia
Nautologia
Nautologia
Nautologia