Znaczenie Bazyliki Morskiej w Gdyni // Latarnia Morska. – 1934, nr 17, s. 3