Żydowski handel owocami południowymi i towarami kolonialnymi w Gdyni w okresie międzywojennym / Jarosław Drozd // Rocznik Gdyński. – 2016, nr 28, s. 75-79

Żydowski handel owocami południowymi i towarami kolonialnymi w Gdyni Żydowski handel owocami południowymi i towarami kolonialnymi w Gdyni7