1933 październik 11, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, zawodowego i stanu bezpieczeństwa publicznego Nr II.BA.2/33 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc wrzesień 1933 roku, oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 200-202.

Download (PDF, Unknown)