1934 lipiec 12, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne życia polskich związków i stowarzyszeń Nr II.BA-28/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za okres od 1 kwietnia 1934 r. do 30 czerwca 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 403-418.

Download (PDF, Unknown)