1934 marzec 2, Gdynia – Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego i mniejszości narodowych Nr II.BA-4/34 Tjn. Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła za miesiąc luty 1934 r., oryg. mps., APG O/G, sygn. 682/2299, s. 250-254.

Download (PDF, Unknown)