4.750 ludzi korzystało w maju z pomocy gminy. Opieka Społeczna w Gdyni jest nieprawdopodobnie przeciążona // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 149, s. 8

4.750 ludzi korzystało w maju z pomocy gminy. Opieka Społeczna w Gdyni jest nieprawdopodobnie przeciążona // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 149, s. 8