Połączenia kolejowe Gdyni z zapleczem // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 1/2, s. 20

Połączenia kolejowe Gdyni z zapleczem