Chłodnia Portowa w Gdyni, [w:] Jednodniówka Oddziału Związku Legjonistów Polskich w Gdyni z okazji XI Zjazdu Legjonistów nad polskiem morzem 14.VII.1932 – s. 32. – Il. – Nakładem Oddziału Zwiazku Legjonistów Polskich. – s. 32

Chłodnia Portowa w Gdyni