Kolibki – Orłowo Morskie siedziba króla Jana Sobieskiego, [w:] Jednodniówka Oddziału Związku Legjonistów Polskich w Gdyni z okazji XI Zjazdu Legjonistów nad polskiem morzem 14.VIII.1932. – Nakładem Oddziału Związku Legjonistów Polskich w Gdyni. – 1832. – 36, [2] s.

Kolibki - Orłowo Morskie siedziba króla Jana Sobieskiego

Kolibki - Orłowo Morskie siedziba króla Jana Sobieskiego 2