Czerwienią się, pocą, ale kupują / Małgorzata Sokołowska // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 6. – Il.

Czerwienią się, pocą, ale kupują / Małgorzata Sokołowska // Kurier Gdyński. - 1992, nr 1, s. 6. - Il.