Czy wolą wielkiego marszałka zostali milionerami? / Andrzej Kiszkis // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 7, 8

Czy wolą wielkiego marszałka zostali milionerami? / Andrzej Kiszkis // Kurier Gdyński. - 1992, nr 1, s. 7, 8