Dygnitarz francuski w porcie gdyńskim // Wiadomości Port Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 41

Dygnitarz francuski w porcie gdyńskim