Działalność Izby Przem.-Handl. w 1934 roku / Henryk Krupski // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1935, nr 1, s. 7

Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w 1934 roku