Działalność norweskiego armatora Wilhelma Wilhelmsena w Gdańsku i Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym / Jordan Siemianowski // Rocznik Gdyński. – 2017, nr 29, s. 9-30. – Tab., wykr.

Działalność norweskiego armatora Wilhelma Wilhelmsena