Działalność polskiej floty handlowej w r.1936 // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 2, s. 9-10