Posiedzenie sekcji przemysłowej Izby // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 2, s. 10