Dzielnica reprezentacyjna Gdyni / Maria Jolanta Sołtysik // Rocznik Gdyński. – 2009, nr 21, s. [82]-96. – Il., map

Dzielnica reprezentacyjna Gdyni