Gazeta Gdyńska / [Rada Miejska w Gdyni ; red. odp. Krzysztof Wójcicki]. – Gdynia : RM, 1990

Gazeta Gdyńska. - 1990 Urząd Miasta Gdyni

Drodzy Czytelnicy
trzymacie w rękach pierwszy numer »Gazety Gdyńskiej«. … Formuła pisma brzmi jak najprościej: gazeta lokalna. Pragniemy by stała się ona źródłem, wszechstronnej i rzetelnej informacji o stanie poszczególnych dziedzin naszego życia oraz miejscem prezentowania myśli i opinii nie tylko publicystów, ale również tych wszystkich, którzy zechcą sięgnąć po pióro by wypowiedzieć się publicznie… Odbudowa wspólnoty lokalnej w poszczególnych dzielnicach o osiedlach w mieście, łącząca się z odtworzeniem więzi sąsiedzkich, ludzkiej solidarności, aktywności i odpowiedzialności. Cóż bardziej jak nie gazeta lokalna może pomóc w realizacji tego programu? Dlatego już na II sesji Rady Miejskiej postawiono wniosek o powołaniu organu prasy lokalnej, a na III Sesji podjęto stosowną uchwałę … Chcemy, abyście przy pomocy gdyńskiego tygodnika mogli dowiedzieć się o sprawach szczególnie Was interesujących. Abyście wraz z nami mogli się zastanowić nad przyszłymi losami naszej samorządnej Gdyni.
Redakcja