Gdynia – Gdańsk – Londyn – Hull została zaprowadzona stała komunikacja statkami polskiemi // ABC. – 1929, nr 95, s. 2