Gdynia – Wiedeń i Gdynia – Praga Czeska // Kurjer Warszawski. – 1933, nr 275, s. 4

Gdynia - Wiedeń i Gdynia - Praga Czeska // Kurjer Warszawski. - 1933, nr 275, s. 4