Gdyńska Drużyna Harcerzy im. Bolesława Chrobrego 1931-2006

Gdyńska Drużyna Harcerzy
Gdyńska Drużyna Harcerzy

Gdyńska Drużyna Harcerzy im. Bolesława Chrobrego 1931-2006 / pod red. Marka Twardowskiego ; [aut. Kazimierz Małkowski et al.]. 1991-2006. – Gdynia : Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, 2006. – 200 s. : il.

Książka jest monografią gdyńskiej drużyny harcerskiej, słynnej „Czarnej Czwórki” napisana pod redakcją Marka Twardowskiego. Składa się ona z 13 rozdziałów przedstawiających, w porządku chronologicznym, historię drużyny (120 str.) oraz 80. stronicowej części poświęconej relacjom, refleksjom i wspomnieniom harcerzy. Dużym jej atutem jest 148 fotografii dokumentujących historię drużyny. Książkę kończy indeks liczący ok. 400 wymienionych w niej nazwisk oraz spis członków drużyny od 1931 do 2003 r. Warto podkreślić, że wielu jej wychowanków to osoby powszechnie znane. Patriotyzmu, odpowiedzialności, sumienności, pozytywnego myślenia, współdziałania w zespole, zaangażowania w życie społeczne uczyli się w tej drużynie m.in. Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ „Solidarności”, Jan Pastwa, długoletni szef polskiej służby cywilnej, obecnie ambasador w Republice Czeskiej, Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych i administracji i prokurator krajowy, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, jego ojciec, harcmistrz Zbigniew Szczurek, były prezes Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku i kierownik katedry Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Gdańskim, harcmistrz Marek Stępa (autor wstępu do książki) – wiceprezydent Gdyni.

Gdyńska Drużyna Harcerzy
Gdyńska Drużyna Harcerzy