Gdyńskie apteki w latach II Rzeczypospolitej / Marcin Szerle // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. [178]-185

Gdyńskie apteki w latach II Rzeczypospolitej