Jugosłowiański żaglowiec szkolny “JADRAN” w Gdyni / Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 20

Jugosłowiański żaglowiec szkolny Jadran w Gdyni