[Izba Handlowo-Przemysłowa w Gdyni przystąpiła do zorganizowania stałego komitetu eksportowego …] // Biuletyn Gospodarczy. – 1934, z. 3, s. 10