[Katastrofa s/s “Tczew”] // [Towary przewiezione przez porty polskiego obszaru celnego] // Morze i Kolonie. – 1939, nr 1, s. 36

[Katastrofa s/s "Tczew"] // [Towary przewiezione przez porty polskiego obszaru celnego] // Morze i Kolonie. - 1939, nr 1, s. 36