Koło OZN na Grabówku powiększyło dotychczasowy zarząd // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 41, s. 11

Koło OZN na Grabówku powiększyło dotychczasowy zarząd // Gazeta gdańska. - 1939, nr 41, s. 11