Gmach Funduszu Pracy już jest całkowicie ukończony // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 42, s. 6

Gmach Funduszu Pracy już jest całkowicie ukończony // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 42, s. 6