Komisariat Rządu podaje do wiadomości … // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 108, s. 6

Komisariat Rządu podaje do wiadomości ... // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 108, s. 6